Systemy z paneli fotowoltaicznych pozwalają praktycznie w pełni pokryć zapotrzebowanie na prąd, jednak by zrealizować ten cel, należy przeprowadzić dokładną analizę pod kątem najważniejszych wytycznych. Przed przystąpieniem do wykonywania projektu, musimy znać m.in.

  • usytuowanie budynku, względem padania promieni słonecznych,
  • wymiary dachu i rodzaj poszycia,
  • określić aktualne oraz oszacować przyszłe zużycie prądu.

Ważnymi czynnikami, które bez wątpienia pomogą w określeniu ilości energii, która może zostać wygenerowana z Twojej instalacji fotowoltaicznej jest także nasłonecznienie obszaru, na którym zostanie zamontowany system oraz warunki atmosferyczne charakterystyczne dla miejsca jego posadowienia.

Na podstawie powyższych danych możemy m.in. dobrać instalację pod kątem mocy i ilości paneli, rozplanować ich usytuowanie, wybrać odpowiednie zabezpieczenia, okablowanie i elementy elektryczne. Prawidłowo wykonany projekt instalacji fotowoltaicznej to gwarancja jej bezawaryjnej i efektywnej pracy przez długie lata.